Twój-e-pit.pl

Sprawdź i Rozlicz Twój e-PIT już dziś!

Dzień: 5 września 2019

Kogo obowiązuje formularz PIT-28?

PIT-28 to deklaracja, zawierająca informacje o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do kiedy należy rozliczyć ten dokument? Jak wypełnić deklarację PIT-28? PIT-28 dotyczy przychodów podatników, którzy zdecydowali się na rozliczanie na zasadach ryczałtu…