Twój-e-pit.pl

Sprawdź i Rozlicz Twój e-PIT już dziś!

rozliczenie-pit

Czego dotyczy deklaracja PIT/R?

PIT/R stanowi załącznik do dokumentu PIT-11. Składany jest do urzędu skarbowego odpowiedniego dla danego podatnika. Druk ten jest przeznaczony głównie do wykazywania przychodów z pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Sprawdź jak wypełnić ten dokument i co należy uwzględnić. Jeśli PIT-R…

rozliczenie-pit

Co należy uwzględnić w deklaracji PIT-23?

PIT-23 to dokument, który należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od momentu zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Sprawdź co należy wziąć pod uwagę przy składaniu druku PIT-23. Kto powinien rozliczać się na deklaracji PIT-23? Formularz PIT-23 służy…

Kto powinien rozliczać załącznik PIT-Z?

Obowiązek corocznego rozliczania podatku, wymaga znajomości kilku podstawowych formularzy PIT. Sprawdź czy obowiązuje Cię formularz PIT/Z! Kto może korzystać ze zwolnienia PIT/Z? PIT/Z stanowi załącznik do deklaracji PIT-36  i PIT 36L. Deklaracja dotyczy podatników, którzy pierwszy raz rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej…

PIT-2 – kogo obowiązuje deklaracja

PIT-2 jest oświadczeniem składanym przez pracownika w celu obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizyczny. Oświadczenie to powinno być składane, aby pracodawca mógł zmniejszyć miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Zmniejszenie wynosi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.  Pracodawca, który ma…

Czy wciąż należy składać PIT-16

 Deklaracja PIT-16 to archiwalny dokument, który obowiązywał w latach 2016-2018. Czego dotyczył ten formularz? PIT-16 stanowił wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej. Był składany do 20 stycznia roku podatkowego, od którego miało być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej….

W jakim celu jest składany PIT/UZ?

Formularz PIT/UZ dotyczy zwrotu ulgi na dziecko. Obecnie jednak informacja ta jest uwzględniona w całości na deklaracjach PIt-36 i PIT-37, a także w załączniku PIT/O. Czy zatem wciąż istnieje obowiązek wypełniania formularza PIT/UZ? Kiedy należy rozliczyć PIT/UZ? Druk PIT/UZ wykorzystywany…

Czego dotyczy PIT-36L?

Deklaracja PIT-36L jest obowiązkowa dla podatników, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów, czyli tzw. podatek liniowy. Sprawdź do kiedy należy złożyć dokument i na co warto zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu. W zeznaniu podatkowym PIT-36L należy wykazać jedynie te przychody,…

Kogo obowiązuje formularz PIT-28?

PIT-28 to deklaracja, zawierająca informacje o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do kiedy należy rozliczyć ten dokument? Jak wypełnić deklarację PIT-28? PIT-28 dotyczy przychodów podatników, którzy zdecydowali się na rozliczanie na zasadach ryczałtu…

Kogo obowiązuje PIT-6?

Deklaracja PIT-6 przeznaczona jest do rozliczania działów specjalnej produkcji rolnej. Co koniecznie należy umieścić na dokumencie? Do kiedy należy rozliczyć ten PIT? Podpowiadamy w artykule. Czego dotyczy formularz PIT-6? PIT-6 przeznaczony jest do wykazwyania przez podatnika organowi podatkowemu przewidywanych rozmiarów…

Otrzymałeś PIT-11? Dowiedz się jak go rozliczyć w 2020 roku.

PIT-11 jest deklaracją składaną przez pracodawcę w terminie do końca lutego w roku następującym po ubiegłym roku podatkowym.  Co powinien zawierać dokument? Jak wywiązać się z obowiązku rozliczeniowego? Podpowiadamy w artykule. W PIT-11 zawarta jest imienna informacja o dochodach pracownika,…