Twój-e-pit.pl

Sprawdź i Rozlicz Twój e-PIT już dziś!

rozliczenie-pit

Czego dotyczy PIT-36L?

Deklaracja PIT-36L jest obowiązkowa dla podatników, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów, czyli tzw. podatek liniowy. Sprawdź do kiedy należy złożyć dokument i na co warto zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu.

W zeznaniu podatkowym PIT-36L należy wykazać jedynie te przychody, które pochodzą z działalności gospodarczej lub z działów specjalnej produkcji rolnej, opodatkowane liniowo. W przypadku tej deklaracji nie ma możliwości połączenia dochodów z innych źródeł (np. ze stosunku pracy) zatem wszystkie dochody pochodzące z innych źródeł podatnicy powinni rozliczać na dodatkowym, innym formularzu.

Podatek liniowy- na czym polega rozliczenie?

Cechą charakterystyczną podatku liniowego jest jednolita stawka podatku- 19%– niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Podatek liniowy jest korzystny przede wszystkim dla podatników, którzy osiągają wysoki dochód ( jedynie z prowadzonej działalności gospodarczej).

Opodatkowanie za pomocą podatku liniowego wyklucza jednak możliwość skorzystania ze znacznej części ulg i odliczeń lub rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Po wybraniu podatku liniowego jako formy opodatkowania dochodów, podatnicy nie mogą również połączyć na zeznaniu rocznym innych źródeł przychodów. W praktyce oznacza to, że podatnik osiągający przychody z tytułu prowadzonej działalności oraz umowy o pracy, musi rozliczać się na dwóch oddzielnych formularzach tj. PIT-36L oraz PIT-37.

PIT-36L- dla kogo jest obowiązkowy?

Dokument PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy wybrali podatek liniowy. PIT powinni rozliczać wyłącznie przedsiębiorcy (zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej, wspólnicy spółek osobowych, opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli w odpowiednim terminie oświadczenie. Obowiązek ten spoczywa również na osobach rozliczających tzw. działy specjalnej produkcji rolnej, które w oświadczeniu za rok ubiegły zadeklarowały chęć opodatkowania podatkiem według stawki 19%.

Deklaracją roczną PIT-36L należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Ulgi i odliczenia w deklaracji PIT-36L

Rozliczanie na formularzu PIT-36L umożliwia pomniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania. Oprócz tego na sporządzonym zeznaniu podatkowym można uwzględnić:

  • ulgę abolicyjną.
  • składki na ubezpieczenie społeczne;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Skorzystanie z innych ulg i odliczeń podatkowym nie jest możliwe w ramach deklaracji PIT-36L.
Na formularzu PIT-36L nie można dokonywać rozliczenia wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

Załączniki do PIT 36L

W zależności od potrzeb podatnika, do zeznania PIT-36L można dołączyć następujące załączniki:

  • PIT-B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • PIT-Z – straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, poniesionej w roku podatkowym. 
  • PIT-ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w danym roku podatkowym. Załącznik powinien być wypełniany oddzielnie dla każdego państwa, z którego uzyskano dochody.
  • sprawozdanie finansowe– uwzględniają podatnicy , którzy prowadzą księgi rachunkowe, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej- załączają podatnicy, którym właściwy organ na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *