Twój-e-pit.pl

Sprawdź i Rozlicz Twój e-PIT już dziś!

rozliczenie-pit

Samodzielne rozliczenie czy Twój e-PIT?

Czy można wykorzystać usługę Twój e- PIT do samodzielnego rozliczenia?

W ubiegłym roku aż 7 mln podatników rozliczyło się za pomocą usługi Twój e PIT. Program ten przeznaczony jest obecnie dla osób, rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT- 38. Docelowo jednak ma objąć wszystkich podatników. W jakich przypadkach warto zweryfikować swoją deklarację w Twój e-PIT?

 

Jak rozliczali się Polacy za rok 2018?

 

Według najnowszych danych, z usługi Twój e-PIT skorzystało aż 35% podatników. Jest to bardzo dobry wynik, szczególnie w przypadku nowowprowadzonej usługi. Aż 2,2 mln deklaracji, rozliczonych za pomocą Twój e PIT zostało złożone automatycznie, bez wprowadzania zmian przez podatnika. Jak wynika z badań, Polacy są zwolennikami internetowej formy rozliczania deklaracji, dlatego usługa Twój e PIT w najbliższej przyszłości ma objąć wszystkie osoby na których spoczywa obowiązek rozliczania podatku.

 

PIT- co to jest?

 

PIT jest to podatek dochodowy pobierany od osób fizycznych. Czyli od takich, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Osoby, które prowadzą swoje firmy rozliczają się podatkiem CIT. Słowo PIT wzięło swoją nazwę od angielskiego terminu – Personal Income Tax – czyli właśnie podatek od dochodu. PIT zalicza się do grupy podatków bezpośrednich, to znaczy takich, które bezpośrednio obciążają podatnika. Podatek PIT pobiera się zarówno od polskich rezydentów podatkowych, jak i osób, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej. W tej drugiej grupie podatek pit pobierany jest

wyłącznie od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych charakteryzuje się tym, że w niektórych przypadkach urząd skarbowy musi wypłacić zwrot podatku. Dzieje się tak jeżeli suma składek, które były odprowadzone przez podatnika przewyższa ich rzeczywistą należność. Ponadto podatnik powinien sprawdzić czy nie przysługują mu ulgi i odliczenia. W tym przypadku istnieje możliwość dodatkowego zwrotu nadpłaconych składek. Osoby, które są na przykład w związku małżeńskim i wychowują dzieci mogą liczyć na bonifikaty z tym związane.

 

Kogo obejmuje obowiązek rozliczania PIT-u?

 

Nie wszyscy podatnicy muszą rozliczać PIT. Polski system podatkowy wyróżnia różne grupy przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu. Mogą one być również zwolnione z opodatkowania. Jeżeli Twoje przychody, zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez ustawodawcę, nie podlegają rozliczeniu, nie musisz składać deklaracji PIT.

Większość pracowników w Polsce musi jednak składać roczną

deklarację podatkową. Najczęściej dzieje się to na podstawie PIT-11, który

dostarcza nam pracodawca. Ważne jest aby sprawdzić poprawność danych osobowych

oraz inne informacje takie jak adres i dochody. Rozliczenie powinno zostać

złożone do urzędu skarbowego.

 

Jak działa usługa Twój e-PIT?

Twój e PIT to program rządowy, który ma ułatwić podatnikom proces rozliczania rocznej deklaracji podatkowej. Polega on na udostępnieniu na stronie Ministerstwa Finansów, na zaufanym profilu użytkownika, jego uzupełnionej deklaracji. Dokument zawiera informacje, które płatnik przekazał do urzędu skarbowego. Są to przede wszystkim: kwoty przychodów, kosztów i zaliczek na podatek, umieszczone na dokumentach PIT-11 oraz PIT- 8C. Dodatkowo zawarte są również informacje o odliczeniach, 1% podatku i ulgach.  Deklaracja PIT jest udostępniona do wglądu i weryfikacji podatnika. Wystarczy wejść na portal podatkowy, stworzony przez Ministerstwo Finansów.

 

Kiedy warto rozliczyć się samodzielnie przy pomocy Twój e-PIT?

 

Usługa Twój e- PIT nie jest dostępna dla osób, które ze rok poprzedni nie miały niedopłaty lub nadpłaty podatku. Niemożliwe jest wtedy bowiem logowanie do konta Twój e-PIT, ponieważ wymaga ono weryfikacji jedną z tych kwot, przy czym żadna z nich nie może być równa 0 zł. Kwestia może zostać rozwiązana poprzez zalogowanie się do darmowego Profilu Zaufanego użytkownika na portalu podatkowym. Może to jednak stanowić problem dla osób rozliczających się po raz pierwszy, a także emerytów i rencistów. Twój e- PIT jest systemem całkowicie automatycznym. Oznacza to dla podatnika konieczność ręcznego wprowadzenia znacznej części ulg, deklaracji innych niż podstawowe, a także kontroli limitów. Często sprowadza się to do poświęcenia większej ilości czasu na korektę niż samodzielne rozliczenie PIT.

 

Kiedy warto sprawdzić Twój e-PIT?

 

Usługa Twój e- Pit powstała w celu maksymalnego ułatwienia podatnikom corocznego obowiązku rozliczeniowego. Na profilu użytkownika czekać ma wypełniona automatycznie deklaracja. Jednak nie oznacza to, że można zostawić proces składania e deklaracji PIT całkowicie bez kontroli. Istnieją przypadki, w których podatnik powinien skorygować informacje uwzględnione automatycznie w usłudze Twój e- PIT.

 •         Łączny limit kosztów przy kilku dokumentach PIT-11 otrzymanych od płatników

W przypadku otrzymania kilku dokumentów PIT-11 z wielu źródeł przychodów, należy pamiętać o tym, by nie został przekroczony łączny limit kosztów uzyskania przychodów z wszystkich zawartych umów. Usługa Twój e- PIT może nie uwzględnić łącznego limitu. Zatem koszty nie mogą łącznie przekroczyć:

– 2002, 05 zł za rok podatkowy, w sytuacji, gdy podatnik otrzymuje przychody jednocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego

– 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik otrzymuje przychody jednocześnie z co najmniej dwóch stosunków służbowych, stosunków pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. Przy czym Miejsce tymczasowego bądź stałego zamieszkania podatnika znajduje się poza miejscowością, w której położony jest zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku w związku z rozłąką.

 •         Wyższe koszty niż te wskazane przez pracodawcę (np. podatnik mieszka w innej miejscowości niż ta, którą podał pracodawcy)

W przypadku, gdy pracownik nie zaznaczył w oświadczeniu dla pracodawcy miejsca zamieszkania innego niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy, rozlicza w trakcie roku podstawowe koszty ryczałtowe (1335 zł rocznie). Jeśli jednak faktycznie mieszka poza miejscowością, w której jest zakład pracy, to nawet bez wypełniania stosownego oświadczenia, przysługują mu koszty podwyższone- 139,06 zł miesięcznie, co daje 1668,72 zł rocznie. Usługa Twój e- PIT uwzględnia w tej sytuacji jedynie koszty podstawowe, a podatnik samodzielnie, na podstawie własnych danych, powinien je podwyższyć.

 •         Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej

Możliwa jest sytuacja, że na deklaracji w usłudze Twój e- PIT nie zostanie uwzględniony zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej, której wartość jest wyższa niż kwota podatku do zapłaty. W takim przypadku przysługuje podatnikowi zwrot niewykorzystanej ulgi (równy sumie składek na ZUS i NFZ, wykazanych na PIT pracownika. W usłudze Twój e- PIT nie są przepisywane składki, przez co niewykorzystane kwota ulgi zostaje pominięta.

 •         Ulgi nieuwzględnione automatycznie w usłudze Twój e- PIT

Program rządowy uwzględnia automatycznie jedynie te ulgi, o których prawnie wiadomo. Wprowadzenie pozostałych ulg i odliczeń leży po stronie podatnika. Ulgi, które nie są wprowadzane automatyczne do usługi Twój e- PIT i konieczne jest ich samodzielne wprowadzenie lub modyfikacja to:

 • ulga abolicyjna
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga na Internet
 • odliczenie darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, charytatywno- opiekuńcze kościołów
 • odliczenie składek na IKZE
 • ulga prorodzinna (na dzieci powyżej 18 roku życia)
 • ulga termomodernizacyjna
 • ulga edukacyjna
 • ulgi budowlane i inne otrzymane na zasadzie praw nabytych

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *