Twój-e-pit.pl

Sprawdź i Rozlicz Twój e-PIT już dziś!

rozliczenie-pit

W jakim celu jest składany PIT/UZ?

Formularz PIT/UZ dotyczy zwrotu ulgi na dziecko. Obecnie jednak informacja ta jest uwzględniona w całości na deklaracjach PIt-36 i PIT-37, a także w załączniku PIT/O. Czy zatem wciąż istnieje obowiązek wypełniania formularza PIT/UZ?

Kiedy należy rozliczyć PIT/UZ?

Druk PIT/UZ wykorzystywany był  w zeznaniu, składanym za rok 2014 przez podatników, którzy w deklaracji PIT-37 korzystali z ulgi na dzieci (mowa o niej w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- Dz. U. z 20212 r. poz. 361, z późn. zm.), a kwota przysługującego im odliczenia przewyższała kwotę odliczoną w zeznaniu.

Jeśli podatnik nie składał wniosku o zwrot kwoty ulgi na dziecko, gdyż wykorzystał ją całkowicie poprzez odliczenie jej w zeznaniu podatkowym, to nie musi on składać dokumentu PIT/UZ. W sytuacji opodatkowania łącznego małżonków, składało się wspólny formularz PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczali się indywidualnie i każdy z nich korzystał z ulgi na dziecko, PIT/UZ wypełniany i dołączany był oddzielnie do każdego z zeznań podatkowych.

PIT/UZ nie jest obecnie stosowany. Niewykorzystaną kwotę ulgi na dziecko należy wykazać jedynie w deklaracjach PIT-36 lub PIT-37.

Jak wykazać ulgę na dzieci?

W celu wykazania ulgi na dzieci podatnik powinien wypełnić część K w deklaracji PIT-36 lub część H w deklaracji PIT-37 za rok 2019. Podać należy:

  • różnicę pomiędzy kwotą odliczoną od podatku , a kwotą ulgi prorodzinnej, przysługującej podatnikowi
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wartość do której limitowany jest wniosek);
  • należną kwotę zwrotu (wynikająca z porównania kwot z poprzednich punktów);
  • łączną  kwotę zwrotu, przysługującą z urzędu skarbowego

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *